Noutati

Management școlar

Managementul institutiei şcolare

Analiza atentă şi detaliată a activităţii şi a rezultatelor obţinute în anii şcolari anteriori a motivat pe deplin, prin concluziile ei semnificative, orientarea proiectării către două direcţii importante: consolidarea succeselor şi ameliorarea rezultatelor mai puţin satisfăcătoare. În acest scop au fost stabilite clar obiectivele prioritare, iar pe baza acestora a fost conceput planul de acţiune, prin urmărirea concretă a acţiunilor şi a secvenţelor planificate.
În contextul amintit, reliefarea responsabilităţilor specifice cadrelor de conducere şi ale tuturor membrilor organizaţiei a căpătat amploare şi consistenţă, pentru mai buna cunoaştere a îndatoririlor şi obligaţiilor de serviciu, de ansamblu şi curente, precum şi a termenelor şi standardelor calitative impuse acestora.

Organigrama Colegiului Economic „Octav Onicescu” Botoșani

Planul de acţiune/dezvoltare al şcolii (proiect de dezvoltare instituţională 2016/2020)

Contact

Telefon: 0231584027
Fax: 0231584027
Email: economicbt@gmail.com

Adresa

Strada Bucovina nr.33 Botosani, Romania
Cod postal: 710213

Copyright Colegiul Economic "Octav Onicescu" Botosani
Designed by: Mihai Cristian