Bază materială

Resurse materiale

 • Suprafaţa totală de care dispune şcoala este de 8062 mp, din care suprafaţa construită este de 5516 mp, teren curte = 2546 mp;
 • Destinaţia clădirilor: corpul A – săli de clasă şi laboratoare + birouri administrative, corpul B (internat + cantină + spaţii instruire practică + bibliotecă) supus consolidării şi refuncţionalizării;
 • Atelierele, laboratoarele şi cabinetele sunt reabilitate şi dotate corespunzător cu echipamente, materiale şi mijloace didactice.

Unitatea şcolară dispune de un număr de 18 săli de clasă, cabinete şi laboratoare:
– amfiteatru,
– laborator informatică/firmă exercițiu,
– laborator informatică,
– cabinet de limba română,
– cabinet de discipline socio-umane,
– cabinet de geografie,
– cabinet de biologie,
– cabinet de istorie,
– 2 cabinete de informatică,
– cabinet de contabilitate,
– cabinet de management,
– cabinet de religie.

Baza materială pentru instruire practică:
– 2 săli de instruire practică pentru alimentaţie publică;
– 1 sală de instruire practică pentru tehnica servirii consumatorilor;
– 2 săli (magazine clasă) pentru instruirea practică la profilul comerţ.

Centrul de Documentare şi Informare „Octav Onicescu”:
– depozit de carte cu 19.565 volume din diferite domenii, majoritatea fiind bibliografie şcolară şi carte de specialitate în domeniul economic;
– săli de lectură, sală media.

Internatul şi cantina
În internatul colegiului pot fi cazaţi în condiţii corespunzătoare 60 de elevi; cantina poate asigura 100 de locuri pentru servirea mesei.

Echipamente IT şi birotică existente în şcoală la începutul anului şcolar 2023-2024:

 • Laboratoare TIC – 2 – cu cate 25+1 calculatoare + server
 • Fiecare sală de clasă este dotată cu cameră video, videoproiector, calculator (total 80.000 lei)
 • Laborator Firmă de exercitiu (100.000 lei)
 • 23 de laptop-uri pentru elevi
 • 15 calculatoare în cabinete, laboratoare, bibliotecă
 • 3 Smart Board
 • 15 Imprimante
 • 6 copiatoare multifuncţionale
 • 13 calculatoare pentru departamentele secretariat, administraţie, contabilitate
 • Soft specializat pentru secretariat, contabilitate

Calculatoarele sunt conectate într-o reţea locală, aceasta fiind conectată la Internet 24 ore pe zi. Şcoala dispune de pagina WEB, cont de e-mail (economibt@gmail.com).

Resurse financiare, materiale, informațonale, științifice, de timp, asigură elevilor Colegiului Economic „Octav Onicescu” Botoşani, o pregătire teoretică şi practică la dimensiune europeană în scopul dezvoltării carierei, creşterii gradului de ocupabilitate şi autonomie.