Proceduri / CEAC

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calitatii – CEAC

Calitatea şi eficienţa sunt doi piloni importanți ai reformelor educaționale din toată lumea, care trebuie avute în vedere la construirea sistemelor naționale de management şi de asigurare a calităţii şi în învăţământul românesc. În conformitate cu prevederile legale privind asigurarea calităţii educaţiei, se constituie si funcţionează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei în Colegiul Economic”Octav Onicescu” Botoşani, denumita în continuare CEAC.

Viziunea:  Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei favorizează îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi din colegiul prin optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii şcolare şi prin evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes ( elevi, părinţi, personal, comunitate locală).

Misiunea:  Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei va coordona aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare instituţională şi privind calitatea educaţiei în vederea stabilirii paşilor de urmat pentru evoluţia scolii. Autoevaluarea se va realiza pe baza standardelor de autorizare/acreditare/evaluare periodică şi pe baza standardelor de calitate şi cu aportul tuturor actorilor educaţionali (elevi, părinţi, personal, comunitate locală).

Componenta comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calitatii (CEAC)

 

Nume Funcție
prof. Zamciuc Cristina director adjunct – responsabil
prof. Nemțoiu Georgeta membru
prof. Valinciuc Corina membru
prof. Octav Denisa-Maria membru
prof. Ţilică Florentina Camelia membru – reprezentant sindicat
Timofte Alexandru-Florin membru (elev)
d-na Huțu Petronela-Daniela membru (părinte)
Cons. Botezatu Daniel reprezentant C.L. Botoșani – membru

 

Documente CEAC

Proceduri CEAC

Accesul în spațiile și pe terenul de sport exterioare

Accesul în spațiile și pe terenul de sport exterioare, aflate în administrarea Colegiului Economic ,,Octav Onicescu” Botoșani, se va realiza doar în timpul vacanțelor școlare, în intervalul orar 10:00 – 18:00, conform procedurii de acces.

Procedură antibullying