Istoric

Modernizarea societății românești în a doua jumătate a secolului al XIX-lea a încurajat înființarea și dezvoltarea unui sistem de educație coerent și eficient. Aceste evoluții s-au înregistrat și la Botoșani, unul dintre cele mai vechi târguri ale Moldovei. Prin urmare, la 15 septembrie 1889, sub egida Camerei de Comerț și Industrie Botoșani[1], lua naștere „prima școală pentru calfe și ucenici la comercianții și industriașii de aici”. Demersul a fost susținut de un grup de inițiativă alcătuit din notabilități ale orașului la vremea respectivă: Vasile D. Vasiliu[2], președintele Camerei de Comerț și Industrie,  Lazăr Theodor, secretarul Camerei de Comerț și Industrie,  Ștefan Gane, Dr. Possa, Nicolae Răutu, Teofil Popescu și Ion Cezar Tăslăuanu. În lipsa sprijinului financiar acordat de stat, până în anul 1914 învățământul comercial și economic botoșănean a fost rezultatul inițiativei și voluntariatului botoșănenilor.

Începând cu 14 septembrie 1914, această situație s-a schimbat. În prezența oficialităților locale se deschideau cursurile Școlii Comerciale Elementare de băieți „Sf. Lazăr” Botoșani cu finanțare de stat. Numele școlii nu a fost ales întâmplător, fiind o recunoaștere a eforturilor depuse în sprijinul învățământului comercial și economic de către secretarul Camerei de Comerț și Industrie Botoșani – Lazăr Theodor[3]. Primul director al școlii a fost Nicolae I. Cernescu[4] Începând cu anul 1924 învățământul comercial a fost extins prin înființarea unei Școli Comerciale Superioare de băieți. Dintre profesorii care au predat amintim pe pictorul Victor Gallin[5].

1

Casa Moscovici, sediul Camerei de Comerț și Industrie Botoșani

2

Vasile D. Vasiliu (1852-1925). Născut la Bârlad, a fost unul dintre primii  absolvenți ai Facultății de Farmacie a Universității din București.  S-a stabilit la Botoșani unde a deschis o farmacie. A fost primar al orașului Botoșani pentru un mandat scurt (1907-1908). A fost ales senator de Botoșani în anul 1909. Într-un articol din anul 1930 în presa locală a fost amintit crezul său o viață: Am luptat totdeauna, după putere, cu mintea şi cu sufletul pentru cei mulţi – pentru alinarea durerilor celor loviţi de nedreptatea soartei şi pentru chemarea la lumină a energiilor pierdute în gloata dezmoşteniţilor acestei ţări. Legat de starea şi sentimentele mele mai strâns de Botoşani, ca de ori care alt colţ al ţării, am luptat aici pentru prefacerea lucrurilor şi a oamenilor, în vederea zilelor de cinstire şi propăşire spre care păşim”

3

Lazăr Theodor: Secretar al Camerei de Comerț și Industrie Botoșani, fondator al Școlii Comerciale din Botoșani în anul 1889. A susținut pe propria sa cheltuială cursurile școlare în anii de început ai școlii. Ca o recunoaștere a eforturilor depuse în dezvoltarea învățământului comercial la Botoșani, Școala Comercială Elementară de băieți înființată în septembrie 1914 a purtat numele de „Sfântul Lazăr”.

4

Nicolae I. Cernescu: Director al Școlilor  Comerciale Elementară și Superioară de băieți din Botoșani (1914-1930)

5

Victor Gallin: pictor reprezentativ din Botoșaniul interbelic, picturile sale fiind inspirate din realitatea orașului. În 1931 a organizat o expoziție cu titlul „Botoșanii de altădată”.

Accesul la cursurile comerciale și economice a fost extins și pentru fete. La 8 decembrie 1924 era înființată Școala Comercială Elementară pentru fete, care și-a deschis porțile începând cu anul școlar 1925-1926. În același an școlar a luat naștere și Școala Comercială superioară de fete. Din corpul profesoral al școlii a făcut parte și profesoara de Limba franceză, Charlotte Sibi, fiica ultimului consul francez la Iași, Joseph Sibi[6].

Începând cu anul 1936 învățământul comercial și economic a fost reorganizat. Drept efect, începând cu anul școlar 1936-1937 au funcționat un Liceu Comercial de băieți, respectiv de fete. În decursul istoriei sale centenare învățământul comercial botoșănean și-a desfășurat activitatea în mai multe locații din oraș: Casa Vasiliu[7] Liceul Goraș[8], Casa Ventura[9], actualul sediu al Inspectoratului Școlar județean Botoșani[10].

6

Charlotte Sibi: S-a născut la 26 decembrie 1901 la Iași. A absolvit Facultatea de Litere a Universității din Iași în anul 1929. A profesat la Liceul de fete „Carmen Sylva” și Liceul Comercial de Fete din Botoșani, fiind considerată în actele oficiale „o profesoară eminentă”. În anul 1949, în contextul reorganizării învățământului, a fost exclusă din învățământ pe criterii ideologice. Retrasă la Iași, a decedat în anul 1989. În memoria sa, Centrul Cultural Francez din Iași organizează un concurs de cunoaștere a Franței  și a limbii franceze care-i poartă numele.

7

Casa Vasiliu

8

Liceul Goraș

9

Casa Ventura

10

Sediul Inspectoratului Școlar Botoșani

După 1945, odată cu instaurarea regimului comunist, învățământul comercial și economic a suferit multiple reorganizări. Cea mai importantă dintre ele a fost unificarea școlilor comerciale intrată în aplicare cu anul școlar 1949-1950. Ulterior, școala a cunoscut mai multe denumiri. Începând cu anul 1966 se revine la organizarea sub formă de Liceu Economic. Din anul 2004 Colegiul Economic, unitate de elită a învățământului din județul Botoșani, a primit numele de Octav Onicescu, în onoarea academicianului botoșănean care a contribuit la dezvoltarea științelor matematice și economice.