Management școlar

Analiza atentă şi detaliată a activităţii şi a rezultatelor obţinute în anii şcolari anteriori a motivat pe deplin, prin concluziile ei semnificative, orientarea proiectării către două direcţii importante: consolidarea succeselor şi ameliorarea rezultatelor mai puţin satisfăcătoare. În acest scop au fost stabilite clar obiectivele prioritare, iar pe baza acestora a fost conceput planul de acţiune, prin urmărirea concretă a acţiunilor şi a secvenţelor planificate.

În contextul amintit, reliefarea responsabilităţilor specifice cadrelor de conducere şi ale tuturor membrilor organizaţiei a căpătat amploare şi consistenţă, pentru mai buna cunoaştere a îndatoririlor şi obligaţiilor de serviciu, de ansamblu şi curente, precum şi a termenelor şi standardelor calitative impuse acestora.