Tehnician în activități de comerț

Tehnicianul în activități de comerț este acea persoană care vinde/cumpără pe piață, dezvoltă legături cu parteneri externi, este un bun negociator și este capabil să evalueze produsele/serviciile la adevărata lor calitate pentru a putea justifica prețurile. Are competențe cheie necesare unei bune comunicări, atât cu persoanele cu care intră în contact cât și în cadrul echipei de lucru, competențe de utilizare a softurilor specifice și aplică tehnici de îmbunătățire a calității activității la locul de muncă. Calificarea îi oferă un nivel ridicat  de cunoștințe teoretice în domeniu, capacitate de coordonare și supraveghere și autonomie în desfășurarea activităților specifice.

Oportunități la finalizarea programului de formare: angajare pe piața muncii în una din ocupațiile specifice sau continuarea studiilor într-o calificare de nivel superior.