Tehnician în activități economice

Tehnician în activități economice este o calificare ce îmbină activități complexe, caracterizate prin interdisciplinaritate. Astfel analizează și valorifică oportunitățile mediului economic, promovează misiunea și valorile firmei. Poate întocmi, utiliza și analiza documente și informații financiar-contabile, înregistra evenimente și tranzacții din activitatea economică utilizând programe informatice de specialitate. Pe lângă activitățile specifice, tehnicianul în activități economice își dezvoltă competențe cheie importante pentru viitoarele activități referitoare la comunicarea în limba maternă, matematică, științe și tehnologii noi utilizate la locul de muncă, competențe digitale, civice și sociale, de asumare a inițiativei și dezvoltare a antreprenoriatului, interculturalitate și învățare pe tot parcurul vieții.

Oportunități la finalizarea programului de formare: angajare pe piața muncii în una din ocupațiile specifice sau continuarea studiilor într-o calificare de nivel superior.