Tehnician în administrație

Tehnician în administrație este o calificare care se referă la executarea de sarcini care implică planificarea, organizarea, monitorizarea, controlul și înregistrarea evenimentelor din administrația publică. Tehnicianul în administrație are în vedere realizarea următoarelor obiective: utilizarea echipamentelor birotice și softurilor specifice în activitatea de secretariat și de contabilitate, redactarea, primirea, trierea și transmiterea corespondenței, organizarea întâlnirilor/ședințelor de lucru, desfășurarea activităților specifice relațiilor publice și de protocol, aplicarea legislației referitoare la funcționarul public și administrația publică, integrarea în cultura organizației și în viața profesională.

Oportunități la finalizarea programului de formare: angajare pe piața muncii în una din ocupațiile specifice sau continuarea studiilor într-o calificare de nivel superior.