Tehnician în gastronomie

Tehnicianul în gastronomie supraveghează și coordonează desfășurarea activității din bucătărie. Alături de activitățile specifice, tehnicianul în gastronomie valorifică și competențe cheie de comunicare atât cu persoanele cu care intră în contact cât și în cadrul echipei de lucru, competențe de utilizare a softurilor specifice și nu în ultimul rând va aplica în mod continuu tehnici de îmbunătățire a calității la locul de muncă, de lucru în echipă și de dezvoltare durabilă.

Oportunități la finalizarea programului de formare: angajare pe piața muncii în una din ocupațiile specifice sau continuarea studiilor într-o calificare de nivel superior.