Tehnician în turism

Tehnicianul în turism promovează și vinde programe și servicii turistice pentru clienți, comunică informații necesare clienților despre serviciile de cazare, masă, agrement, acces la atracții din zonă, rezolvă prompt solicitările și reclamațiile, oferă explicații privind contractul cadru și clauzele contractuale. Asistă turiștii care au aderat la oferta furnizorilor de servicii turistice, contribuie la asigurarea serviciilor contractuale, întreține un dialog permanent cu turiștii și acționează pentru îmbunătățirea programelor turistice pe care le derulează/organizează.

Oportunități la finalizarea programului de formare: angajare pe piața muncii în una din ocupațiile specifice sau continuarea studiilor într-o calificare de nivel superior.